Skip to main content

Terneuzen: Welke ondernemer verdient een Groene Pluim?

Gepubliceerd op: woensdag 31 augustus 2022 | 11:22

Bent u als ondernemer bezig met duurzaamheid? Meld uw bedrijf dan aan voor de Groene Pluim.

Met De Groene Pluim laten ondernemers positief voorbeeldgedrag zien en zetten zij andere ondernemers aan om hetzelfde te doen. Wethouder Laszlo van de Voorde: “Dat kost niets, maar levert veel inspiratie, goede publiciteit en een goed gevoel op.” De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde naties zijn het uitgangspunt voor de Groene Pluim.
Namens de gemeente Terneuzen heeft wethouder Laszlo van de Voorde (klimaat en duurzaamheid) de ambitie uitgesproken om voorloper te zijn op het gebied van duurzaamheid. “Wij willen van Terneuzen een duurzame en groene gemeente maken, waarin de kwaliteit van de fysieke leefomgeving voorop staat.” Om dit voornemen om te zetten in realiteit, is actieve deelname van inwoners en ondernemers onmisbaar.

Beloning voor duurzaamheid
Stichting De Groene Pluim is een landelijk initiatief dat ondernemers stimuleert om duurzaam te ondernemen. Er zijn inmiddels 330 bedrijven aangesloten en 39 Groene Pluimhouders. Het gaat om bedrijven die inzetten op arbeidsparticipatie, resultaatgerichte klimaatneutraliteit en op het hergebruiken van grondstoffen, die maatregelen nemen om de klimaatverandering aan te pakken of moeite doen voor duurzame consumptie. “Er zijn bedrijven in de gemeente Terneuzen die erg hard aan de weg timmeren met duurzaamheid. Zij kunnen in aanmerking komen voor een Groene Pluim. Inspireer andere bedrijven en inwoners en meld je aan!”, aldus de wethouder.

Aanmelden
Bedrijven uit de gemeente Terneuzen kunnen zich opgeven tot 15 september 2022. Heeft u uw onderneming al eerder aangemeld? Dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. U wordt automatisch meegenomen in de evaluatie. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.degroenepluim.nl.