sliderfoto

Blom Management Consultancy B.V.


Bedrijfsgegevens

Telefoonnummer:
0344607632
Adres:
Het Heem 43
Postcode:
4511PN
Plaats:
BRESKENS


Contactpersoon

Naam:
J.G. Blom
Emailadres:
info@hansblom.org
Telefoonnummer:

Bedrijfsactiviteiten

Blom Management Consultancy B.V., eigenaar Hans Blom

 

Typering Hans Blom

•    Ontwikkelaar van organisaties en mensen die betekenisvol willen zijn voor elkaar en de samenleving.

•    Transparante bestuurder en betrokken toezichthouder die consistentie nastreeft tussen visie en

      uitvoering.

•    Hanteert het belang van de klant als scherprechter in alle strategische en operationele vraagstukken.

•    Vindt schrijven een vruchtbare manier van het uitwerken van ideeën.

•    Deskundig in psycho- en organisatiedynamiek vanuit gedegen scholing en training.

•    Zorgvuldig in het formuleren, luistert en leest tussen de regels door en herkent patronen in weerstanden,

      kan die doorbreken en moedigt creativiteit aan.

•    Integriteit en medemenselijkheid zijn de hoogste waarden in ieders handelen.

•    Door een brede consultancy, opleidings-, bestuurlijke, toezicht- en bedrijfservaring van vele markten

      thuis.

•    Energiek en enthousiasmerend.

•    Werkt graag aan maatschappelijke opgaven die gericht zijn op wie een te grote afstand tot alles heeft.

 

Adres en bereikbaarheid

•    Adres: Het Heem 43 4511 PN Breskens

•    info@hansblom.org; www.hansblom.org ; +31653 324 565

•    Skype: hans.blom9

 

Profiel

•    Directeur, (interim)bestuurder, toezichthouder, ontwikkelaar, netwerker sinds 1983.

•    Organisatiepsycholoog (RUL 1982) met bedrijfskundige expertise.

•    Adviseur psycho- en organisatiedynamiek, governance & accountantability.

•    Inspirator en omdenker voor strategie- en visieontwikkeling.

•    Zakelijk leider van portfolio-innovaite en business development.

 

Huidge en recente functies

•    Bestuurder Stichting MEE Plus (Hendrik-Ido-Ambacht) maart 2008-30 april 2016.

•    Voorzitter Raad van Toezicht Zorgstroom Walcheren, nov. 2015-juli 2016.

•    Voorzitter Raad van Toezicht Thuiszorgmaatschappij Rotterdam, september 2015-heden.

•    Voorzitter Raad van Toezicht Stiching Kinderopvang Vianen (2010-2014).

•    Lid Raad van Toezicht Stichting STMR (2006-2014), portefeuille strategie en innovatie.

•    DGA Blom Management Consultancy BV sinds 1990; Kvk nr 40481315.

 

Nevenfuncties

•    Bestuurslid Vereniging MEE Nederland; maart 2010-november 2015.

•    Kwartiermaker Coöperatieve Vereniging MEE NL; mei-december 2015.

•    Waarnemend directeur branchevereniging/coöperatie MEE NL; december 2015.

 

Lidmaatschappen

•    Nederlands Instituut voor Psychologen; sinds 1983.

•    International Society for the Psychoanalytical Study of Organisations; sinds 1999.

•    OPUS, Organisation for Promoting Understanding Society, sinds 2004.

 

Loopbaan

•    1977-1979 P&O-adviseur, Afdeling APO gemeente Rotterdam.

•    1979-1982 Programmamanger Welzijnsbeleid gemeente Breda.

•    1982-1983 Afdelingshoofd Welzijnsplanning ministerie van CRM/WVC.

•    1983-1984 Hoofd Bedrijfsbureau Directie Minderhedenbeleid WVC.

•    1984-1987 Directeur Stichting Sociaal Geriatrisch Gerontologisch Centrum te Rotterdam.

•    1987-1990 Senior adviseur/adjunct-directeur/directeur Externe Management Partners te Zeist.

•    1990-heden DGA Blom Management Consultancy BV.

•    1994-2004 Programmaleider/-directeur Instituut voor BedrijfskundeOpleidingen te Zeist (parttime).

 

Opleidingen en studies

•    HAVO; Kees Boeke Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven; 1988.

•    Sociaal Cultureel Werk, Sociale Academie Den Elzent Eindhoven; 1972.

•    Psychologie: hoofdvak A&O-psychologie (RUL), nevenvakken Bedrijfseconomie (EUR), Welzijnssociologie

     (KUB), Bedrijfskunde(IIBDelft);1982.

•    Seminars en bijscholingen over toepassing psychoanalytische theorie in het adviesvak; 1999-2007.

•    Leergang 'Financieel Management voor non-profit managers'; AvO; 1998.

•    Leergang 'De emotionele organisatie in verandering'; RINO; 2000-2005.

•    Group Relations Conference: OPUS-Wszechnica University; Krakow 2013.

•    Training Consulting to small groups: OPUS London, maart 2014.

•    Training Analytical Leadership Network Coaching; September 2016

 

Profesionele ervaring

•    Interimmanager en -bestuurder: gemeente, poliklinieken, spoedeisende hulp, adviesbureau, welzijn,

      maatschappelijke dienstverlening, gezondheidsdienst.

•    Voorzitter Raad van Toezicht St. Kinderopvang Vianen; 2010-2014.

•    Lid Raad van Toezicht, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland; 2006-2014.

•    Opleider, examinator en programmaleider: adviesbureau, business schools, biotechnologiebedrijf,

     hogeschool, offshore bedrijf.

•    Auditor/onderzoeker: ambulance instituut, opvang asielzoekers, cliëntondersteuning, welzijn.

•    Programmamanagement: gemeente, verzekeraar, indicatieorganen, GGD.

•    Organisator: Europese conferenties voor ISPSO-consultants.

•    Coaching: dga's van familiebedrijven, burgemeester, college van B&W, managers zorg, bank, facilitair

      manager, onderwijsmanagers, directeur Rijksgebouwendienst.

•    Directie en bestuur: zorg, maatschappelijke dienstverlening, privaat onderwijs, adviesbureau, politiek,

      natuur.

•    (Post)Fusiebegeleider: thuiszorg, verzorging/verpleging, zorg & welzijn.

•    De-fusiemanager: commerciële thuiszorgorganisatie.

•    Business developer: biotechnologie, opleidingsinstituut, adviesbureau, maatschappelijke

      dienstverlening, gezondheidsdienst.

•    Business Process Redesigner: transmurale zorgverlening, maatschappelijke dienstverlening,

      medische opvang asielzoekers.

•    Strategisch advies: zorgconcern, ziekenhuis.

•    Lezingen: Business University Moskou, congres zorgbestuurders, congres

      onderwijsbestuurders, conferentie maatschappelijke dienstverlening, seminar

      topmanagers openbaar bestuur.

 

•    Publicaties/Artikelen

    ○ Contractactiviteiten, theorie & praktijk; redacteur en auteur; Bohn, Stafleu en Van Loghum; 1995.

    ○ Collegebundel 'Mens & Organisatie in een HRM-perspectief; IBO 1996.

    ○ Geïntegreerd indiceren, stap voor stap naar een nieuwe praktijk'; VDBMagazine; mei 1998.

    ○ 'HR, partner in business and player in strategy'; IBO 2003.

    ○ 'Moeder of Mantelzorger?'; GGD RR 2007.

    ○ 'Methodiekontwikkeling MEE';MEE Plus 2009.

    ○ 'Paradigmashift. MEE op de maatschappelijke koers'; MEE Plus 2010.

    ○ 'Nieuwe krachten aanboren in het sociaal Domein; Blom/Van Hattem; 2012.

    ○ 'Het nieuwe bronzen tijdperk na de 2e gouden eeuw'; MEE Plus 2012.

    ○ 'De Nieuwe Economie van het Sociale Domein'; concept 2013.

    ○ 'Gebruik de mogelijkheden van Sociale Netwerk Versterking'co-writer in Sociaal Bestek; juli 2015.

 

Dromen en wensen

•    Een strandtent runnen aan de Zeeuws-Vlaamse kust

•    Acteur in surrealistisch toneelspel

•    Professor in organisatiegeluk

•    Promoveren op zingeving bij een tanlentvol leven met een beperking

•    Lekker doorwerken en organisaties doorkijkjes bieden

•    Waarde toevoegen aan het leven van anderen

•    In verbinding gelukkig zijn en gezond blijven.

 

 

  • Momenteel hebben wij geen openstaande Opdrachten
  • Momenteel hebben wij geen evenementen
  • Momenteel hebben wij geen aanbieding